"ТӨРӨӨС СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛ ОЛГОЖ БАЙГАА ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ҮР ДҮН”-Д ХИЙХ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ БОЛЛОО


Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас МУЕА-ын баталсан нэгдсэн удирдамж төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.2-д заасан бүрэн эрхийн хүрээнд “Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлт боллоо.

Аудитын нээлтэд дарга бөгөөд Тэргүүлэх аудитор Б.Болортуул, Хэлтсийн дарга бөгөөд аудитын менежер В.Цэнгэлмаа, гүйцэтгэлийн аудитын албаны гишүүд болон БСУГ-ын дарга, ЗДТГ-ын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга болон улсын болон хувийн цэцэрлэгийн удирдлагууд оролцлоо.

Аудитыг Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга бөгөөд Тэргүүлэх аудитор Б.Болортуул нээж, аудитын зорилт, хамрах хүрээ, багийн бүрэлдэхүүн болон анхаарах асуудлын талаар мэдээлэл өгөв.

Аудитыг улсын хэмжээнд нэгдсэн удирдамжаар гүйцэтгэн, аудитын тайланг 2019 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрийн дотор Үндэсний аудитын газар, холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлэхээр төлөвлөгдсөн байна.