НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.


Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас "Уул уурхайн нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагааны хэрэгжилт"-д хийх нийцлийн аудитын нээлтийг хийлээ. Аудитын нээлтэд дарга бөгөөд Тэргүүлэх аудитор, аудитын менежер, нийцлийн аудитын алба болон аймгийн БОАЖГ-ын дарга, удирдлагууд, ЗДТГ-ын холбогдох  хэлтсийн дарга, мэргэжилтнүүд оролцлоо.