ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАРТ АЖЛЫН БАЙРНЫ ТАСРАЛТГҮЙ СУРГАЛТ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА.


Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга бөгөөд Тэргүүлэх аудиторын баталсан "Ажлын байрны тасралтгүй сургалт"-ын хүрээнд Санхүүгийн албаны ахлах аудитор Д.Нармандах "Хувь хүний төлөвшил" сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.