ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН НАМРЫН "АЖЛЫН БАЙРНЫ ТАСРАЛТГҮЙ СУРГАЛТ" ӨНДӨРЛӨЛӨӨ.

2019-10-15 Дорнод аймаг

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газрын намрын "Ажлын байрны тасралтгүй сургалт" төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулагдаж дууслаа.

Дорнод аймагт Монгол улсын Ерөнхий аудиторын орлогч, ажлын албаны менежер нар ажиллалаа

2019-10-10 Дорнод аймаг

Дорнод аймагт МУЕА-ын орлогч С.Бүрэнбат, ажлын албаны менежер Д.Баттулга нар ажиллалаа.

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС АХМАД НАСТНУУДДАА ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЛЭЭ.

2019-10-03 Дорнод аймаг

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас олон улсын ахмадын баярыг тохиолдуулан ахмад настнууддаа хүндэтгэл үзүүллээ.

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАРТ АЖЛЫН БАЙРНЫ ТАСРАЛТГҮЙ СУРГАЛТ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА.

2019-10-03 Дорнод аймаг

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газргазрын дарга бөгөөд Тэргүүлэх аудиторын баталсан "Ажлын байрны тасралтгүй сургалт"-ын хүрээнд "Хувь хүний төлөвшил" сэдэвт сургалт хийгдлээ.

НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

2019-09-25 Дорнод аймаг

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас "Уул уурхайн нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагааны хэрэгжилт"-д хийх нийцлийн аудитын нээлтийг хийлээ.

ABLE програмын хэрэглээ болон Авлигын эсрэг хууль, НАНБХАСЗАСЗУСТХ-ийн хориглосон заалтууд, нийтлэг гардаг зөрчлийн талаар сургалт зохион байгуулагдлаа.

2019-09-24 Дорнод аймаг

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудтын газрын дарга бөгөөд Тэргүүлэх аудиторын баталсан "Ажлын байрны тасралтгүй сургалт"-ын төлөвлөгөөнд тусгагдсан ABLE програмын хэрэглээ болон Авлигын эсрэг хууль, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн хориглосон заалтуудын талаар сургалт хийгдлээ.

"НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ, ҮР ДҮН"-Д ХИЙХ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

2019-09-18 Дорнод аймаг

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас МУЕА-ын баталсан нэгдсэн удирдамж төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу гүйцэтгэх "Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн"-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ.