ИНФОГРАФИК МЭДЭЭЛЛИЙГ ОРОН НУТГИЙН ТЕЛЕВИЗЭЭР ИРГЭД ОЛОН НИЙТЭД ТАНИЛЦУУЛЛАА

2019-11-11 Дорнод аймаг

ҮАГ-аас ирүүлсэн инфографик мэдээллийг орон нутгийн телевизээр танилцууллаа.

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ДҮНГ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЖ, ТАЙЛАНГ ХОЛБОГДОХ БАЙГУУЛЛАГУУДАД ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

2019-11-07 Дорнод аймаг

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас нэгдсэн удирдамж төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу "Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн"-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын хэлэлцүүлгийг хийж, аудитын тайланг холбогдох байгууллагуудад хүргүүллээ.

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН ЭБАТ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

2019-10-21 Дорнод аймаг

Авлигатай тэмцэх газраас Дорнод аймагт зохион байгуулсан ЭБАТ-уудын сургалтад хамрагдлаа.

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН ХАМТ ОЛОН МОД ТАРЬЛАА.

2019-10-16 Дорнод аймаг

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газрын хамт олон тарьсан модоо шинэчиллээ.

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН "АЖЛЫН БАЙРНЫ ТАСРАЛТГҮЙ СУРГАЛТ"-ЫН НАМРЫН АЯН ӨНДӨРЛӨЛӨӨ.

2019-10-15 Дорнод аймаг

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газрын намрын "Ажлын байрны тасралтгүй сургалт" төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу зохион байгуулагдаж дууслаа.

Дорнод аймагт Монгол улсын Ерөнхий аудиторын орлогч, ажлын албаны менежер нар ажиллалаа

2019-10-10 Дорнод аймаг

Дорнод аймагт МУЕА-ын орлогч С.Бүрэнбат, ажлын албаны менежер Д.Баттулга нар ажиллалаа.

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС АХМАД НАСТНУУДДАА ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЛЭЭ.

2019-10-03 Дорнод аймаг

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас олон улсын ахмадын баярыг тохиолдуулан ахмад настнууддаа хүндэтгэл үзүүллээ.