ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС "ОРОН НУТГИЙН 2020 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛ"-Д САНАЛ, ДҮГНЭЛТИЙГ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА.

2019-12-04 Дорнод аймаг

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга бөгөөд Тэргүүлэх аудитор Б.Болортуул аймгийн ИТХ-ын ээлжит 13 дугаар хуралдаанд төсвийн төсөлд өгсөн санал, дүгнэлтийг танилцуулж байна.

САНХҮҮЧДИЙН АЛБА ҮҮСЧ, ХӨГЖСӨНИЙ 108 ЖИЛИЙН ОЙН СПОРТЫН АРГА ХЭМЖЭЭНД НИЙЛБЭР ДҮНГЭЭР 3 ДУГААР БАЙР ЭЗЭЛЛЭЭ.

2019-12-04 Дорнод аймаг

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газрын баг, хамт олон аймгийн Санхүүчдийн холбооноос зохион байгуулсан санхүүчдийн спортын олон төрөлт арга хэмжээнд амжилттай оролцож нийлбэр дүнгээр 3 дугаар байранд орлоо.

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ, ҮР ДҮН СЭДЭВТ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛЛАА.

2019-11-14 Дорнод аймаг

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН САНГИЙН ХӨРӨНГИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ, ҮР ДҮН СЭДЭВТ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ДҮНГ НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН УДИРДЛАГУУДАД ТАНИЛЦУУЛЛАА.

ИНФОГРАФИК МЭДЭЭЛЛИЙГ ОРОН НУТГИЙН ТЕЛЕВИЗЭЭР ИРГЭД ОЛОН НИЙТЭД ТАНИЛЦУУЛЛАА

2019-11-11 Дорнод аймаг

ҮАГ-аас ирүүлсэн инфографик мэдээллийг орон нутгийн телевизээр танилцууллаа.

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ДҮНГ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЖ, ТАЙЛАНГ ХОЛБОГДОХ БАЙГУУЛЛАГУУДАД ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

2019-11-07 Дорнод аймаг

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас нэгдсэн удирдамж төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу "Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн"-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын хэлэлцүүлгийг хийж, аудитын тайланг холбогдох байгууллагуудад хүргүүллээ.

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН ЭБАТ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА.

2019-10-21 Дорнод аймаг

Авлигатай тэмцэх газраас Дорнод аймагт зохион байгуулсан ЭБАТ-уудын сургалтад хамрагдлаа.

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН ХАМТ ОЛОН МОД ТАРЬЛАА.

2019-10-16 Дорнод аймаг

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газрын хамт олон тарьсан модоо шинэчиллээ.