ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС СУМДАД АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

2020-01-09 Дорнод аймаг

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН БИЕТ ГОРИМ, СОРИЛЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭН АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН ХАМТ ОЛНООС ШИНЭ ЖИЛИЙН МЭНДЧИЛГЭЭ ДЭВШҮҮЛЖ БАЙНА.

2019-12-28 Дорнод аймаг

Шинэ жилийн баярын мэндчилгээг Төрийн аудитын газрын нийт хамт олондоо дэвшүүлж байна.

ИТГЭМЖЛЭЛ ГАРДУУЛЛАА

2019-12-27 Дорнод аймаг

Санхүүгийн тайланд итгэмжлэл авсан байгууллагуудад Санхүүчдийн баярын шинэ жилийн арга хэмжээн дээр гардууллаа.

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР ШИЛДЭГ АУДИТОРУУДАА ШАЛГАРУУЛЛАА.

2019-12-27 Дорнод аймаг

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газрын шилдэг аудиторуудаа шалгарууллаа.

АУДИТЫН БАРИМТЖУУЛАЛТАД ДОТООД ХЯНАЛТ ХИЙГДЛЭЭ.

2019-12-10 Дорнод аймаг

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан аудитын баримтжуулалтад дотоод хяналт хийгдлээ.

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН, СТАТИСТИК МЭДЭЭГ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

2019-12-05 Дорнод аймаг

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2019 оны үйл ажиллагааны тайланг хүргүүллээ.