ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА НИЙТЭЛЖ БАЙНА.

2019-08-19 Дорнод аймаг

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2019 оны санхүүгийн тайланд хийх аудитыг гэрээгээр гүйцэтгэх хараат бус аудитын хуулийн этгээдийг сонгон шалгаруулах тухай

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ САЙТАД БАЙРШУУЛЛАА.

2019-06-26 Дорнод аймаг

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС ГҮЙЦЭТГЭСЭН ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИТ КОМПАНИУДЫН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНД ХИЙСЭН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ САЙТАД БАЙРШУУЛЛАА.

ДОРНОД АЙМАГТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДСАН ҮНДСЭН ХУУЛЬД ОРУУЛАХ НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТӨСЛИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ ОРОЛЦЛОО

2019-06-25 Дорнод аймаг

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТӨСЛИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ ОРОЛЦОЖ САНАЛ ӨГЛӨӨ.

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС 2019 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН МЭДЭЭ, ТАЙЛАНГ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ

2019-06-20 Дорнод аймаг

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2019 оны эхний хагас жилийн мэдээ, тайланг Үндэсний аудитын газарт хүргүүллээ.

Мэдээллийн ил тод байдлын хүрээнд орон нутгийн телевизээр аудитын дүнг танилцууллаа.

2019-06-17 Дорнод аймаг

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас мэдээллийн ил тод байдлыг хангаж ажиллах хүрээнд орон нутгийн телевизээр нийцлийн аудитын дүнг танилцууллаа.

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА.

2019-06-10 Дорнод аймаг

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газар МУЕА-ын баталсан төлөвлөгөө хөтөлбөрийн дагуу "Мэргэжлийн хяналтын газрын үйл ажиллагаа түүний үр дүн"-д хийгдэж буй гүйцэтгэлийн аудитын хэлэлцүүлгийг хийлээ.

НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

2019-06-10 Дорнод аймаг

ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ГАЗАР ОЛГОЛТЫН БАЙДАЛ, ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ШИЙДВЭР, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА НЬ ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НИЙЦСЭН ЭСЭХ /2015-2018/" АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ХОЛБОГДОХ БАЙГУУЛЛАГУУДАД ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.