ДОРНОД АЙМАГТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДСАН ҮНДСЭН ХУУЛЬД ОРУУЛАХ НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТӨСЛИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ ОРОЛЦЛОО


Дорнод аймагт зохион байгуулагдсан МУ-ын Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төслийн хэлэлцүүлэгт Төрийн аудитын газраас оролцлоо. Уг хэлэлцүүлэгт оролцогчдод төрийн аудитын талаар ойлголт, мэдээллийг танилцуулж,  аудитын байгууллагын хараат бус байдлыг Үндсэн хуулиар баталгаажуулах шаардлагатай байгаа тухай саналыг УИХ-ын гишүүн Х.Болорчулуунд уламжиллаа.