ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.


Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас "Дорнод аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа мэргэжлийн боловсролын болон их дээд сургуулиудын үйл ажиллагааны үр дүн" сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ. Аудитын нээлтэд дарга бөгөөд Тэргүүлэх аудитор, аудитын менежер, гүйцэтгэлийн аудитын алба болон Дорнод их сургуулийн захирал, Дорнод Политехник коллежийн захирал, Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн удирдлагууд оролцлоо.