Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн нийцлийн аудитын тайланг баталгаажууллаа.


Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас МУЕА-ын баталсан төлөвлөгөөний дагуу Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн нийцлийн аудитын тайланг удирдах ажилтны хуралдаанаар хэлэлцэж, дарга бөгөөд Тэргүүлэх аудиторын тушаалаар баталгаажууллаа. Нийцлийн аудитын тайлантай доорх холбоосоор орж танилцана уу.

http://audit.mn/detail/5eb4fe3369e87