Үр дүнд: 3
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.Дорнод аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа мэргэжлийн боловсролын болон их дээд сургуулиудын үйл ажиллагааны үр дүн сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын төлөвлөгөөАудитын төлөвлөгөөДорнод аймаг2020
2.Төрд учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэх, хяналт тавих тухай хууль, тогтоомжийн хэрэгжилт сэдэвт Эрсдэлийн аудитын төлөвлөгөөАудитын төлөвлөгөөДорнод аймаг2020
3.Гадаадаас ажиллах хүч авч ажиллуулахтай холбоотой хууль, тогтоомжийн хэрэгжилт сэдэвт нийцлийн аудитын төлөвлөгөөАудитын төлөвлөгөөДорнод аймаг2020
Үр дүнд: 3