ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

2020-07-10 Дорнод аймаг

"Сонгууль зохион байгуулахтай холбогдсон улсын төсвөөс санхүүжүүлсэн зардлын төлөвлөлт, зарцуулалт, гүйцэтгэлд аудит хийж дүгнэлт гаргах" аудитын нээлтийг хийлээ.

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАНГ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

2020-07-03 Дорнод аймаг

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2020 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан хүргүүллээ.

ОРОН НУТГИЙН СОНГУУЛЬД БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

2020-07-01 Дорнод аймаг

АНСДСТ хуулийн 37.6 дахь хэсэгт заасан хугацаанд мөрийн хөтөлбөрөө ирүүлнэ үү.

ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГААС 2021 ОНД ГҮЙЦЭТГЭХ АУДИТЫН СЭДВИЙН САНАЛ АВЧ БАЙНА.

2020-07-01 Дорнод аймаг

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын байгууллага 2021 онд гүйцэтгэх аудитын сэдвийг иргэд олон нийтээс авч байна.

АЙМАГ, НИЙСЛЭЛ, СУМ, ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОХ НАМ, ЭВСЭЛ, БИЕ ДААГЧИЙН ЗАРЦУУЛАХ ЗАРДЛЫН ДЭЭД ХЭМЖЭЭГ ТОГТООЛОО.

2020-06-30 Дорнод аймаг

АНСДИТХСТ хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.1-д заасны дагуу Дорнод аймгийн болон сумдын сонгуулийн тойрогт нам, эвсэл, нэр дэвшигчээс зарцуулах зардлын дээд хэмжээг тогтоолоо.

НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

2020-06-03 Дорнод аймаг

ДОРНОД АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС "ГАДААДААС АЖИЛЛАХ ХҮЧ АВЧ АЖИЛЛУУЛАХТАЙ ХОЛБООТОЙ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТ" СЭДЭВТ НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.